ISCCJMKMB

Ivo Sans bateria, Masa Kamaguchi contabaix i Marcel·lí Bayer saxo

ULTRAMAR està tancat per vacances fins el 4 de febrer.